Taxibolaget i sverige AB

LEDNINGSSYSTEM KVALITET OCH MILJÖ

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY
Inom Taxibolaget Sverige AB skall varje förare ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att företaget blir abstrakt som ett gott föredöme i trafiken och hos kunden

 • Arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten ska höjas
  Vi ska inte bara vara goda föredömen i trafiken, utan genom vårt trafiksäkerhetsarbete vill vi ta vårt bestämda ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål ska nås.

  Vårt trafiksäkerhetsarbete består bland annat i att:
 • Samtliga medarbetare åtar sig att följa tillämpliga trafikregler som vår verksamhet berörs av.
 • Alla våra anställda informeras om vår trafiksäkerhetspolicy.
 • Att utbilda och informera all personal om trafikmoral och etik
 • Att fordonen är i mycket god kondition och säkerhetsdugligt skick
 • Att se till att upphämtning/avlämning av kund alltid sker på ett säkert sätt och trafiksäker plats
 • Att använd Blinkers i god tid
 • Att alltid använda säkerhetsbälte både passagerare och chaufför
 • Att alltid vara drog och missbruks fria
 • Att alltid ta hänsyn till medtrafikanter och fotgängare


Trosa den 6 november 2017
Taxibolaget i Sverige AB