Taxibolaget i sverige AB

LEDNINGSSYSTEM KVALITET  

Övergripande målsättning: Utföra transporter med högsta trafiksäkerhetsmässiga standard. Detta sker med en intern påverkan.

Fordon- och personalstandard: Fordonen skall vara hela och rena och även chaufförerna skall uppfylla kraven med enhetlig klädsel och renlighet. 

Körkort + Taxiförarlegitimation: Föraren skall inneha rätt behörighet för fordonet. Lämplighetsbedömning sker av varje förare genom utdrag ur körkortsregistret innan anställning. 

Bilbälte/barnkudde: Chauffören skall vid alla tillfällen uppmana passagerarna att använda bilbälte och vid minderåriga (under 15 år) skall alltid bilbälte användas och detta gäller självklart även chauffören själv. Barn under 6 år skall alltid erbjudas barnkudde som skall finnas i alla bilar. På beställningscentralen skall det finnas barnstol som passar för barn upp till 4 år. 

Hastighet Chauffören ska köra riskmedvetet och hålla den hastighet som trafik, väglag och gällande hastighetsbegränsning tillåter.

Alkohol och Droger En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Det är inte tillåtet att använda alkohol eller andra droger under arbetstid eller vara påverkad när man kommer till sin arbetsplats. Taxi Kurir kräver av alla medarbetare samt tillfälligt verksamma inom arbetsplatsens område, att de helt avstår från användande av narkotika på så väl arbetstid som fritid. All hantering och konsumtion av narkotika, som inte är av läkare föreskriven, är kriminell och accepteras därför inte i någon form på vår arbetsplats. De anställda har ett gemensamt ansvar att verka för en god arbetsmiljö utan alkohol och droger.

Mobiltelefon: Samtliga fordon ska vara utrustade med separat lur samt handsfreeutrustning eller blåtand. Privata samtal som inte berör arbetet får INTE ske under färd. 

Utbildning: Chaufförerna kommer minst 1 gång per år vidareutbildas inom området trafiksäkerhet där man tar upp vikten av att följa gällande trafiklagstiftning och detta sker i form av utvecklingssamtal osv. 

Policy: Taxibolaget i Sverige AB fordon skall framföras på ett sätt så att kunder, medtrafikanter och omgivning får ett förtroende för bolaget. Taxibolaget i Sverige skall förknippas med professionalism och kunnande i vårt team med vår grundläggande policy som är tryggt , säkert och bekvämt.   

Säkerhetskontroll: Genomgång av bilen skall ske av föraren före varje pass. En större genomgång skall göras av Taxibolaget i Sverige AB på samtliga fordon två gånger per år.

Trosa den 6 november 2017
Taxibolaget i Sverige AB